Välkommen        Tjänster & Vårdinnehåll         Placeringar         Enheter & Skola         Om Hammarby         Aktuellt         Kontakt         Akuta placeringar    
 
 
 

Hammarby Familjebehandling är ett HVB-hem. Vi hjälper och bistår familjer och barn till ett bättre liv.

 
     
         
  Vår verksamhet bygger på
     
         
 
  • Att bemöta och arbeta i tron om att alla människor är olika, men alla är lika mycket värda
  • En behandling som är kvalificerad och individuellt anpassad till den enskildes behov
  • Att alla insatser som genomförs styrs av vård uppdraget och utefter den enskildes behov och förmåga
  • Evidensbaserade terapimetoder
 
  • Hjärtat i verksamheten är personalens höga kompetens i de olika arbetsområdena
  • Vår personal är kända för sitt fina bemötande av människor, de visar delaktighet, samarbete och kreativitet vilket gör att arbetsmiljön blir god mellan både kollegor och klienter
  • Vi erbjuder alla barn och föräldrar trygghet och samhörighet med oss som arbetar i Hammarbys fantastiska miljö
 
         
 
   
Hammarby Familjebehandling
Herrgården
812 41 Gästrike-Hammarby
Tel: 0290 – 337 70
Fax: 0290 – 337 79
 
E-post: hammarby.familjebehandling@telia.com
Hemsida: www.hammarbyfamiljebehandling.se
Jourmobilnummer - dygnet runt: 070 2857138