Välkommen        Tjänster & Vårdinnehåll         Placeringar         Enheter & Skola         Om Hammarby         Aktuellt         Kontakt         Akuta placeringar    
 
 
 

Tjänster & Vårdinnehåll

 
 
Utredning
Behandling
Metoder
Kvalitetsarbete
   
 

Metoder

KBT/MBT
KBT, är en psykoterapi/behandlingsform som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteende mönster som inte är väl fungerande och därför leder till psykiskt illa befinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteende terapi. Vetenskapliga studier har visat att KBT är en effektiv behandling för missbruk

MBT är en terapi form som bygger på modern anknytningsteori. Här försöker man förstå bakomliggande orsaker till varför man tänker och tycker som man gör. Mentalisering är en emotionell och kognitiv process. Att få hjälp med att mentalisera formar vår förståelse av andra och oss själva.

KBT och MBT är båda två evidensbaserade terapi former.
KBT och MBT är båda en strukturerad och aktiv psykoterapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.

     
 
   
Hammarby Familjebehandling
Herrgården
812 41 Gästrike-Hammarby
Tel: 0290 – 337 70
Fax: 0290 – 337 79
 
E-post: hammarby.familjebehandling@telia.com
Hemsida: www.hammarbyfamiljebehandling.se
Jourmobilnummer - dygnet runt: 070 2857138