Välkommen        Tjänster & Vårdinnehåll         Placeringar         Enheter & Skola         Om Hammarby         Aktuellt         Kontakt         Akuta placeringar    
 
 
 

Tjänster & Vårdinnehåll

 
 
Utredning
Behandling
Metoder
Kvalitetsarbete
   
 

Utredning
Utredningsarbetet hos oss präglas av vår helhetssyn på människorna. Utredningen kan göras utifrån en social, psykiatrisk, pedagogisk såväl som en ren medicinsk utgångspunkt. För varje individ gör vi en individuell genomförandeplan i samråd med socialtjänsten.

     
 
   
Hammarby Familjebehandling
Herrgården
812 41 Gästrike-Hammarby
Tel: 0290 – 337 70
Fax: 0290 – 337 79
 
E-post: hammarby.familjebehandling@telia.com
Hemsida: www.hammarbyfamiljebehandling.se
Jourmobilnummer - dygnet runt: 070 2857138