Välkommen        Tjänster & Vårdinnehåll         Placeringar         Enheter & Skola         Om Hammarby         Aktuellt         Kontakt         Akuta placeringar    
 
 
 

Placeringar

 
     
 
Inskrivning Familjeenheten

Familjeenhetens målgrupp är familjer med barn i åldern 0-15 (16 år). Vi tager också emot ensamma föräldrar med barn. I de flesta fall sker inskrivning med stöd av LVU eller SoL.

I samband med inskrivningen får Du som förälder och bara om det skulle behövas träffa en sjuksköterska för en allmän hälsokontroll. Vi hjälper till att gå igenom ev. mediciner.
 

De barn som har somatiska besvär får hjälp med mediciner och kontakt med läkare om så behövs. Alla barn följs upp genom BVC-kontroller.

Under vistelsen kan Du som önskar få råd om kost, motion, preventivmedel samt rökavvänjning.
 
 
 
   
Hammarby Familjebehandling
Herrgården
812 41 Gästrike-Hammarby
Tel: 0290 – 337 70
Fax: 0290 – 337 79
 
E-post: hammarby.familjebehandling@telia.com
Hemsida: www.hammarbyfamiljebehandling.se
Jourmobilnummer - dygnet runt: 070 2857138