Välkommen        Tjänster & Vårdinnehåll         Placeringar         Enheter & Skola         Om Hammarby         Aktuellt         Kontakt         Akuta placeringar    
 
 
 

Om Hammarby

 
 
Avtal
Personal
Värdegrund
Samarbete
   
 

Avtal

Uppdraget / Genomförandeplan
Det uppdrag som vi får från placerande kommun ligger till grund för den genomförande plan som tas fram för varje klient. Planen görs i samråd med respektive kontaktperson inom socialtjänsten och vårdnadshavaren. Planen följs upp kontinuerligt under vårdtiden tillsammans med berörd person och placerande kommun. Detta görs antingen via personliga möten, per telefon eller via e-post, korrespondens.

     
 
   
Hammarby Familjebehandling
Herrgården
812 41 Gästrike-Hammarby
Tel: 0290 – 337 70
Fax: 0290 – 337 79
 
E-post: hammarby.familjebehandling@telia.com
Hemsida: www.hammarbyfamiljebehandling.se
Jourmobilnummer - dygnet runt: 070 2857138