Välkommen        Tjänster & Vårdinnehåll         Placeringar         Enheter & Skola         Om Hammarby         Aktuellt         Kontakt         Akuta placeringar    
 
 
 

Enheter & Skola

 
 
Familjeenheten
Förskolan
Skolan
   
 

Förskolan
Hammarby familjebehandling driver en egen barnverksamhet för barn mellan 1 och 6 år. Barnverksamheten är belägen i ett stort natur område med tillgång till skog, bad, pulkabackar mm. Målsättningen är att stärka de enskilda barnet och få de att känna sig värdefullt för den han/hon är. Utefter barnens behov och ålder planeras verksamheten med sedvanliga förskoleaktiviteter. Personalen i barnverksamheten är utbildade i affekt och anknytningsteori och har kontinuerlig handledning av leg. Barnpsykolog.

     
 
   
Hammarby Familjebehandling
Herrgården
812 41 Gästrike-Hammarby
Tel: 0290 – 337 70
Fax: 0290 – 337 79
 
E-post: hammarby.familjebehandling@telia.com
Hemsida: www.hammarbyfamiljebehandling.se
Jourmobilnummer - dygnet runt: 070 2857138